lørdag 7. november 2009

Spiseforstyrrelser og idrett.

I Aftenposten 06.11.09 kunne en lese at 1 av 4 elever ved idretthøgskolen lider av spiseforstyrrelser (http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/article3359250.ece). Jeg legger vekt på "kunne lese", for jeg valgte å ikke lese denne saken. Man trenger ikke lese saken, så sant man har litt omløp i hodet. Jeg så løsningen med en gang jeg myste på overskriften, det er jo innlysende: legg ned en fjeredel av plassene, så er dn saken ute av verden.